De volheid van de leegte, een onderzoek naar de horizon, 2003 - heden

Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur is een bureau dat zich richt op actuele vragen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Nederland ziet zich de komende decennia geplaatst voor grote veranderingen. De klimaatverandering, demografische verschuivingen (krimp), transformatie van (industrieel) erfgoed, vorm en plaats van hernieuwbare energie en de groeiende behoefte aan rust, traagheid en ruimte zijn maar een paar voorbeelden van die veranderingen.

De complexiteit van veel opgaven biedt de noodzaak en de kans voor bijzondere samenwerkingsverbanden. Cross-overs tussen disciplines bieden verrassende inzichten en wederzijdse inspiratie. Wij werken waar mogelijk samen met architecten, stedebouwkundigen, hydrologen, ecologen en beeldend kunstenaars.


» Naar Visie

Nieuws

19-07-2016
NIEUWSBRIEF ZOMER 2016

Bijgaand treft u de Nieuwsbrief Zomer 2016 aan van Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur..

Lees meer »

04-07-2016
'VLOEIEND LANDSCHAP' GENOMINEERD VOOR JAN WOLKERS PRIJS 2016!

Lees meer »Adresgegevens

Gebouw De Greiner (www.degreiner.nl)

Voorhelmstraat 23-103 Haarlem
m. +31(0)6 20.20.84.44

Postadres
Zonnelaan 45
2012 TB Haarlem

info@peterderuyterlandschap.nl

Download CV «


Zie Linkedin profiel «


Peter op Twitter «