De volheid van de leegte, een onderzoek naar de horizon, 2003 - heden

Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur is een bureau dat zich richt op actuele vragen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Nederland ziet zich de komende decennia geplaatst voor grote veranderingen. De klimaatverandering, een verschrompelend veenweidegebied, demografische verschuivingen (krimp), ruimte voor hernieuwbare energie en de groeiende behoefte aan rust en traagheid zijn maar een paar voorbeelden van die veranderingen. Hoe kunnen we gezamenlijk tot een weerbaarder landschap komen?

De complexiteit van veel opgaven biedt de noodzaak en de kans voor bijzondere samenwerkingsverbanden. Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur werkt graag samen in netwerkverband met andere disciplines, zoals ecologie, cultuurhistorie, beeldende kunst, architectuur en stedenbouw. Op deze wijze is elke opgave - hoe groot, complex en uitdagend ook - hanteerbaar en oplosbaar tot tevredenheid van onze opdrachtgevers.


» Naar Visie

Nieuws

18-10-2016
LEZING HISTORISCH CENTRUM LEEUWARDEN

Op zondag 23 oktober om 14.00 uur geeft landschapsarchitect Peter de Ruyter een lezing over de veranderingen in het Friese landschap, toegespitst op de omgeving van Leeuwarden.

Lees meer »

21-09-2016
OPINIESTUK IN TROUW EN FRIESCH DAGBLAD

Lees meer »Adresgegevens

Gebouw De Greiner (www.degreiner.nl)

Voorhelmstraat 23-103 Haarlem
m. +31(0)6 20.20.84.44

Postadres
Zonnelaan 45
2012 TB Haarlem

info@peterderuyterlandschap.nl

Download CV «


Zie Linkedin profiel «


Peter op Twitter «